MULTİKULTURALİZM

lat. multum – çoxlu + lat. cultura – becərmə, tərbiyəetmə

MULAT
MULTİPLATFORMA