MUXTARİYYƏTLİ

muxtariyyətli bax muxtar 1

MUXTARİYYƏT
MUM

Digər lüğətlərdə