nəşriyyat proqramı

Nəşriyyatın nizamnaməsinə, istiqamətinə uyğun olaraq nəşriyyatın (naşirin) tərtib və təsdiq etdiyi rüblük, illik və çoxillik tematik layihə

nəşriyyat məhsulunu istehsal edən
nəşriyyat redaksiyası