NAÇAQLIQ

bax nasazlıq 1-ci mənada.
NAÇAQLAMAQ
NAÇALNİK

Digər lüğətlərdə