NAÇAQLAMAQ

naçaqlamaq bax xəstələnmək

NAÇAQ
NAÇALNİK

Digər lüğətlərdə