NADÜRÜSTLÜK

is. Fırıldaqçılıq, hiyləbazlıq, əliəyrilik, haramzadəlik. [Cənnətəli ağa:] Qırışmal oğlu, nadürüstlük sənin özündəndir.
Papağın yırtılar birini də allam… N.Vəzirov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • NADÜRÜSTLÜK nadürüstlük bax hiyləgərlik
  • NADÜRÜSTLÜK dələduzluq — kələk — məkr — biclik — hiyləgərlik — fəndgirlik — tülkülük

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • NADÜRÜSTLÜK NADÜRÜSTLÜK – MƏRDLİK İki nəfər arasında zahiri dostluğun daimiliyi üçün mütləq yalan və nadürüstlük lazımdır (M
NADÜRÜST
NAEHMAL

Digər lüğətlərdə