NAGAHDAN

zərf Gözlənmədən, qəfildən, bilmədən, təsadüfən, birdən.
Nagahdan gözlərim görəndə səni; Qalmadı canımda ixtiyar, gəlin! M.P.Vaqif.
Nagahandan düşdüm belə dərdə mən; Necə çəkim eşq üzünə pərdə mən. Aşıq Pəri.

NAGAHANİLİK
NAGÜMAN

Digər lüğətlərdə