narkoloji xəstə

İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrin sui–istifadəsi nəticəsində inkişaf etmiş asılılıq vəziyyətində olan və ya şüur pozuntusu müşahidə olunan, barəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada alkoqolizm, narkomanlıq və ya toksikomanlıq diaqnozu təyin edilmiş şəxs

namizədlərin irəli sürülməsi
narkoloji xidmət