on-line rejimli interfeys

Real vaxt rejimində iki və daha artıq sistem istifadəçisi arasında birbaşa yaradılmış informasiya və kommunikasiya əlaqəsi forması

ombudsman
onkologiya