onkologiya

Bədxassəli şişlərin əmələgəlmə səbəblərini, inkişaf mexanizmlərini, klinikasını, diaqnostikasını, müalicəsini və profilaktikasını öyrənən tibb və biologiya sahəsi

on-line rejimli interfeys
onkoloji xəstə

Digər lüğətlərdə