OYATMAQ

OYATMAQ (yuxudan qaldırmaq) [Pərviz:] Mən yavaşca Səfanın çiyninə toxunub oyatdım (M.İbrahimov); AYAĞA QALDIRMAQ Sarıl günəş rəngli bir al bayrağa; Səsinlə elləri qaldır ayağa (S.Vurğun); AYILTMAQ Yatmırsan özün indi də, neylim, hələ yatma; Mollalara yansın ürəyin, xəlqi ayıltma (M.Ə.Sabir); BİDAR ETMƏK (kl.əd.) ..yorğanı çək başına yat, dəxi məni şirin yuxudan bidar etmə! (C.Məmmədquluzadə); DURĞUZMAQ (dan.) Üçcə gün əvvəl gec yatdığı yerdə ayağından dartıb durğuzdular (M.İbrahimov).

OYANMAQ
OYMAÇI

Digər lüğətlərdə