OYANMAQ

oyanmaq bax ayılmaq 1

OYAQ
OYATMAQ

Digər lüğətlərdə