PƏJMÜRDƏ

dağınıq, solğun, pərişan, əzik.
PƏJMURDƏ
PƏKŞAN

Digər lüğətlərdə