PƏJMÜRDƏ

pəjmürdə bax 1. solğun; 2. pərişan 1

PƏHLƏVANLIQ
PƏK

Digər lüğətlərdə