PƏSDƏN

PƏSDƏN – UCADAN Pəsdən yox, ucadan oxumağı xoşlardı.

PƏRİŞANLIQ
PIRPIZ

Digər lüğətlərdə