QƏBZ

Ərəbcə “ələ verilən sənəd (kağız)” deməkdir. Qəbzə (əl tutan yer, yəni dəstək) də bununla bağlıdır. Deməli, “əl” anlayışı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

QƏBİLƏ
QƏDDAR

Значение слова в других словарях