QALDAL

(Qax)
sərnic. – Qaldala süt sağırıx
QALAVEYLAMAX
QALĞA