QARĞA

QARĞA I is. Leş və böcəklərlə qidalanan qara və ala quş. Mırt-mırt oxuyub mırtıldayırsan; Qarğa kimi hey qırıldayırsan (M.Ə.Sabir).

QARĞA II f. Qarğış etmək, nifrət etmək. Qarğadı hər gəlin, qız öz uğursuz baxtına (Ə.Cəmil).

QARAYANIQ
QARI

Digər lüğətlərdə