QARI

QARI I is. Qoca qadın, qoca arvad. Budur! Dünya görmüş o qarıya bax; Mənalı gözləri intizardadır (S.Vurğun).

QARI II sif. Qatı, qəddar, kinli. Qarı düşmən tab gətirməz bilirəm ki, süngünə (S.Rüstəm).

QARĞA
QARIŞ

Digər lüğətlərdə