QAZ¹

сущ. зоол. къаз; // къазран (мес. як, кака); ** qaz yerişi yerimək а) къаз хьиз (тумуниз звар гуз) къекъуьн; б) такабурвилелди къекъуьн, дамах гваз къекъуьн.
QAYTARMAQ
QAZ²

Digər lüğətlərdə