QAZ

QAZ I is. zool. Ördəyə bənzər, lakin ondan böyük, uzunboğaz, əti yeyilən su quşu.

QAZ II is. [ fr. ] kim. Maddə, fiziki cisim. Yerdən çıxan qazı qədim adamlar ilahi bir şey hesab edərdilər (M.Hüseyn).

QAYNAQ
QAZAĞI

Digər lüğətlərdə