QAZ

1
I
сущ. гусь; qaz damı гусятник, qaz əti гусятина, erkək qaz гусак, ana (anaş) qaz гусыня
II
прил. гусиный. Qaz ayağı гусиная лапа, qaz yumurtası гусиное яйцо, qaz soğanı бот. гусиный лук, qaz dərisi гусиная кожа
◊ qazdan ayıqdır kim ушки на макушке у кого ; qaz yerişi yerimək: 1. ходить переваливаясь, вразвалку; 2. ходить гоголем
2
физ. , хим.
I
сущ.
1. газ:
1) агрегатное состояние вещества
2) газообразное вещество, употребляемое как топливо (для освещения). Təbii qaz ən ucuz yanacaqdır природный газ – самое дешёвое топливо, boğucu qaz удушливый газ, zərərsiz qazlar благородные (инертные) газы, qazın absorbsiyası абсорбция газа, qazın ionlaşması ионизация газа, qazların kinetik nəzəriyyəsi кинетическая теория газов, qaz konveksiyası конвекция газа, qazların mayeləşməsi сжижение газов, qaz keçiriciliyi газопроводимость; qaz əmələ gəlməsi газообразование
2. мед. газы (газообразные выделения желудка и кишок). Qaz yığımı скопление газов
II
прил.
1. газовый. Qaz akkumulyatoru газовый аккумулятор, qaz analizatoru газовый анализатор, qaz balonu газовый баллон, qaz borusu газовая труба, qaz boşalması газовый разряд, qaz qabarcığı газовый пузырь, qaz qaynağı газовая сварка, qaz qaynaqçısı газосварщик, qaz qarışığı газовая смесь, qaz dinamikası газовая динамика, qaz dudası газовая сажа, qaz emboliyası мед. газовая эмболия, qaz elementi газовый элемент, qaz yatağı геол. газовое месторождение (газовая залежь), qaz kameri газовая камера, qaz kəməri газопровод, qaz kəməri borusu газопроводная труба, qaz generatoru газогенератор, qaz lampası газовая лампа, qaz mübadiləsi газовый обмен, qaz mühərriki газовый двигатель, qaz sobası газовая печь, qaz rejimi газовый режим, qaz relesi газовое реле, qaz sayğacı газовый счетчик, qaz termometri газовый термометр, qaz tullanışı газовый выброс, qaz turbini газовая турбина, qaz fontanı газовый фонтан
3. газообразный. Qaz halı газообразное состояние, qaz maddə газообразное вещество, qaz kütləsi газообразная масса
4. газоносный. Qaz horizontu геол. газоносный горизонт
◊ qazı qaçmaq расстраиваться, расстроиться, падать, пасть духом
3
I
сущ. газ (тонкая шелковая ткань)
II
прил. газовый. Qaz şərf газовый шарф
QAYTARTMAQ
QAZ-QAZ

Digər lüğətlərdə