QAZ₃

is. [ fr. ] Yarımşəffaf ipək parça.
// Bu parçadan tikilmiş və ya qayrılmış. Qaz örtü. Qaz şərf.

Omonimlər

  • QAZ QAZ I is. zool. Ördəyə bənzər, lakin ondan böyük, uzunboğaz, əti yeyilən su quşu. QAZ II is. [ fr. ] kim

Etimologiya

  • QAZ Quşun adı mənbələrdə rənglə əlaqələndirilir və boz (ağ) kimi açıqlanır. Belə çıxır ki, boz kəlməsi qaz şəklinə düşüb
QAZ₁
QAZ₂

Digər lüğətlərdə