QAZANCLI

QAZANCLI – ZƏRƏRLİ Bundan sonra hərgiz dəxi belə qazanclı səfərdən geri qalmayacağam (M.F.Axundzadə); Mən paytaxtı zərərli ünsürlərdən təmizlədiyim zaman Qətibəni də oğlunun yanına, Rey şəhərinə göndərmişdim (M.S.Ordubadi).

QAZANC
QAZANCSIZ

Digər lüğətlərdə