Qazma qurğusu

quyuların qazılması üçün avadanlıq kompleksi. Qazma üsularına müvafiq olaraq növlərə ayrılır: fırlanma, vibrasiya vurma və s. Qazma dəzgahı, qazma buruğu (dor), güc intiqalı və endirmə-qaldırma əməliyatını mexanikləşdirmək üçün avadanlıqlardan ibarətdir. Neft, qaz və dərin geoloji–kəşfiyat quyularının qazılmasında stasionar Q.q.-dan istifadə olunur.
Qazma gəmisi
Qazma məhlulu