QEYRƏTSİZLİK

QEYRƏTSİZLİK, BİQEYRƏTLİK, NAMUSSUZLUQ (bax)

QEYRƏTSİZ
QEYRİ

Digər lüğətlərdə