RÖVZƏXAN

rövzəxan bax mərsiyəxan

RÖVZƏ
RÖYA

Digər lüğətlərdə