RƏŞADƏT

rəşadət bax hünər, igidlik

RƏSUL
RƏŞADƏTLİ

Digər lüğətlərdə