RƏŞADƏTLİ

rəşadətli bax hünərli, igid, şanlı 2

RƏŞADƏT
RƏŞİD

Digər lüğətlərdə