RƏŞADƏT

RƏŞADƏT – QORXAQLIQ ...Bu qəhrəman bir daha ayağa qalxmaq, qılınc vurmaq üçün özündə bir mətanət və qüdrət, ruh və rəşadət tapacaqdımı? (M.İbrahimov); Qorxaqlıqda tayı yoxdur.

RƏSMİ
RƏŞADƏTLİ

Digər lüğətlərdə