reklam istehlakçısı

Nəticə etibarilə ona təsir edən, yaxud edə bilən reklam məlumatı nəzərinə çatdırılan fiziki və ya hüquqi şəxs

reklam daşıyıcısı
reklam istehsalçısı