REQRESSİYA

lat. regressio – qayıtmaq, əksinə hərəkət

REKULTİVASİYA
RELİKT

Значение слова в других словарях