SAĞALMAQ

SAĞALMAQ (xəstəlikdən sağalmaq) [İnsanlıq:] Gözəl oğlum, mən susaram, kaş ki, son; Dincəl, sağal (A.Şaiq); KORUXMAQ (məh.) Gəl iki gözümün ağı-qarası; Koruxsun qəlbimin bəlkə yarası (S.Rüstəm); SƏHHƏT TAPMAQ Ömründə azar bilmədiyindənmi, gənc olduğundanmı, Ruxsara xanım sağalacağına inanır, səhhət tapıb yataqdan duracağını artıq ümidlə gözləyirdi (T.Ş.Simurğ); ŞƏFA TAPMAQ Dedim: əl atmasa həkim bıçağa; Xəstə şəfa tapıb durmaz ayağa (M.Rahim); YAXŞI OLMAQ ..Cəmil ağanın başının ağrısı lap yaxşı oldu (İ.Musabəyov); QALXMAQ (məc.).

SAĞ
SAĞALMAZ

Digər lüğətlərdə