SAF

\[alm. Rein; fr. Pur; ing. Pure; lat. Purus; osm. tr. sırf, saf, mahz\] – içinə, daxilinə qərib başqa heç bir şey qarışmayan, ari. Tətbiq etməklə əlaqəsi olmayan elmlər. Saf intuisiya \[alm. Reine Anschauung; fr. Intuition pure; ing. Pur intuition\] isə Kantın fəlsəfəyə gətirdiyi bir termindir. Daxilində hisslərin nizama gir-dikləri sağ hiss, biliyin ilkin şərtidir. Saf əql \[alm. Reine Vernuft\] – ilkin bilik qabiliyyəti, təcrübə-dən asılı olmayan qabiliyyəti üçün Kantın istifadə etdiyi termin. İçərisində hisslə əlaqədar heç bir şey olmayan əql.
SABİT
SAHƏ

Digər lüğətlərdə