SAHİB ÇIXMAQ

yiyəlik etmək, qorumaq, qədrini bilmək, himayə etmək, qayğı və məsuliyyəti öz üzərinə götürmək.

SAĞMAL İNƏK
SAHMANA DÜŞMƏK