Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • ÇÖKMEK

  çökmək

  Tam oxu »
 • ÇÖL

  çöl, səhra

  Tam oxu »
 • ÇÖMELMEK

  çöməlmək

  Tam oxu »
 • ÇÖP

  zibil, zir-zibil

  Tam oxu »
 • ÇÖREK

  yağlı çörək

  Tam oxu »
 • ÇÖZME

  1) həll; meseleyi konuşmalar yoluyle çözme – məsələnin danışıqlar yolu ilə həlli; 2) evdə toxunan kətan həll

  Tam oxu »
 • ÇÖZMEK

  açmaq, çözmək; atları arabadan çözmek – atları arabadan açmaq; 2) aydınlaşdırmaq; 3) həll etmək açmaq, aydınlaşdırmaq, çözmək

  Tam oxu »
 • ÇÖZÜMLEME

  təhlil

  Tam oxu »
 • ÇÖZÜMLEMEK

  təhlil etmək

  Tam oxu »
 • ÇUBUK

  çubuq

  Tam oxu »
 • ÇUHA

  mahud

  Tam oxu »
 • ÇUHAÇİÇEĞİ

  (-ni) primula primula

  Tam oxu »
 • ÇUKUR

  çuxur

  Tam oxu »
 • ÇUL

  çul

  Tam oxu »
 • ÇUVAL

  çuval

  Tam oxu »
 • ÇUVALDIZ

  çuvaldız

  Tam oxu »
 • ÇÜNKÜ

  çünki

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜK

  çürük

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜMEK

  çürümək

  Tam oxu »
 • DADANMAK

  dadanmaq

  Tam oxu »
 • DADI

  dayə

  Tam oxu »
 • DAĞ

  dağ

  Tam oxu »
 • DAĞ BOĞAZI

  dərə

  Tam oxu »
 • DAĞ KEÇİSİ

  köpgər

  Tam oxu »
 • DAĞARCIK

  dağarcıq

  Tam oxu »
 • DAĞCI

  alpinist – alpinist

  Tam oxu »
 • DAĞILIM

  paylanma, bölüşdürmə; milli gelir dağılımı – milli gəlirin bölünməsi bölüşdürmə, paylanma

  Tam oxu »
 • DAĞILMAK

  dağılmaq

  Tam oxu »
 • DAĞLAMAK

  dağlamaq

  Tam oxu »
 • DAHA

  daha

  Tam oxu »
 • DAHILİYE KOĞUŞU

  daxili xəstəliklər şöbəsi

  Tam oxu »
 • DAHİ

  belə hətta

  Tam oxu »
 • DAHİ

  dahi

  Tam oxu »
 • DAHİLİ

  daxili

  Tam oxu »
 • DAHİLİYECİ

  daxili xəstəliklər üzrə mütəxəssis, terapevt terapevt

  Tam oxu »
 • DAİMA

  daima, həmişə

  Tam oxu »
 • DAİMİ

  daimi, həmişəlik

  Tam oxu »
 • DAİR

  dair

  Tam oxu »
 • DAİRE

  çevrə, dairə, idarə, mənzil

  Tam oxu »
 • DAKİK

  dəqiq

  Tam oxu »
 • DAKİKA

  dəqiqə

  Tam oxu »
 • DAKTİLO

  1) makinaçı; 2) maşında yazma; 3) yazı makinası maşınka, yazı maşını

  Tam oxu »
 • DAL

  1) budaq, şax; 2) sahə, bölmə; sanayi dalı – sənaye sahəsi bölmə, budaq, ixtisas, sahə, şax

  Tam oxu »
 • DALAK

  dalaq

  Tam oxu »
 • DALALET

  azğınlıq

  Tam oxu »
 • DALAMAK

  dalamaq

  Tam oxu »
 • DALAŞMAK

  dalaşmaq

  Tam oxu »
 • DALGA

  dalğa

  Tam oxu »
 • DALKAVUK

  (-ğu) yaltaq yaltaq

  Tam oxu »
 • DALMAK

  cummaq, dalmaq, yuxulamaq

  Tam oxu »