UĞURZƏR

xoşbəxtlik Günəşi, səadət şəfəqi kimi gözəl qız.
UĞURNİSƏ
ULDUZ