UĞURGÜL

uğurlu gül, uğur gətirən gül; xoşbəxt gül-qız.
UĞURBƏYİM
UĞURXANIM