UĞURNAZ

uğurlu, faydalı naz; fərəh, sevinc bəxş edən gözəl.
UĞURXANIM
UĞURNİSƏ