UĞURXANIM

uğurlu xanım, uğur gətirən xanım; xoşbəxt xanım.
UĞURGÜL
UĞURNAZ