UCAZƏR

ən yüksək, ali, ülvi, qiymətli zər; qeyri-adi, qızıl kimi qız.
TÜRÜNC
UĞURBƏYİM