ULDUZƏ

gecələr göydə parıldayan göy cismi.
ULDUZBƏYİM
ULDUZXANIM