UMAYRA

“Umay” və “Günəş” Allahı “Ra” teonimlərindən yaranmışdır.
UMAYƏ
UMBACI