UMBİKƏ

bacının, bəyimin, bikənin anası (“umm, ümm” ərəbcə “ana” deməkdir).
UMBƏYİM
UMCAHAN