UMGÜLSÜM

əslində “Ummulgülsüm”dür və “Gülsümün anası” mənasındadır.
UMCAHAN
UMXANIM