URİYYƏ

Allahın nuru, Tanrının işığı.
URİYƏ
URQİYƏ