URZUYAR

uruz və yar sözlərindən düzəlmiş, «istəkli dost, arzuolunan yoldaş» deməkdir.
URZANƏ
USANDIQ