usta

is. 1) maître m ; expert m ; incəsənət ~ ları maîtres m pl d’art ; 2) sif. habile, expert, -e ; adroit, -e ; bir şeydə ~ olmaq être expert, -e en qch

Ussuri
ustad

Digər lüğətlərdə