UYQUNƏ

yuxu, röya, xəyal; yuxu kimi xəyali gözəl.
UTARİTA
ÜFİQBƏYİM

Digər lüğətlərdə