VƏHDƏT

VƏHDƏT – AYRILIQ Bilirdi ki, qüvvət vəhdətdədir (S.Rəhimov); Mən ki doymamışdım heç vüsalından; Mənə zülm elədi yaman ayrılıq (N.Rəfibəyli).

VƏFALI
VƏHŞƏT

Digər lüğətlərdə